1. Gegevens verstrekken aan derden:
Gegevens die door de klant aan TaxiDiscreet.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan TaxiDiscreet.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.